Jaaroverzicht 2022
Voedselbank Noordwest Friesland (de Helpende Hand) is opgericht in januari 2006 en was het afgelopen jaar werkzaam in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De Helpende Hand is lid van de landelijke vereniging van voedselbanken.
De hoofdlocatie bevindt zich in Harlingen. Verder zijn er uitdeelpunten in Franeker en in St. Annaparochie.
Daarnaast rijden er op de dag van de uitgifte acht vrijwilligers een eigen route naar verschillende dorpen om de pakketten thuis te bezorgen bij klanten die niet in staat zijn deze op te halen (ca. 60).

De Helpende Hand deelt eenmaal per twee weken een pakket uit van ca 25-30 producten waarin in elk geval brood, aardappelen, verse groente, en doorgaans ook vlees, fruit en zuivel zijn opgenomen.
Er is een pool van boeren die het grootste deel van het jaar om de beurt aardappelen en uien leveren.
In december 2021 bedroeg het aantal gezinnen dat een pakket ontving 190. Eind december 2022 telde de voedselbank 212 gezinnen. Dat betekent dat het aantal klanten licht is toegenomen, maar niet onrustbarend gezien de energiecrisis. Ongetwijfeld zien wij hier ook de positieve doorwerking van de gemeentelijke energievergoedingen, en de inspanningen van de bouwvereniging op het gebied van isolatie en het aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen.

De Helpende Hand werkt met een groot aantal instanties samen, zoals de gemeentelijke gebiedsteams en de kledingwinkel van het Leger des Heils in Harlingen. En in Franeker de ´sociale´ kledingwinkel.
Verder met de Stichting Jarige Job. En er is een Sinterklaasspeelgoedactie, een particulier initiatief ter ondersteuning van de gezinnen die bij de voedselbank aangesloten zijn.

De coronamaatregelen zijn gaandeweg voorbijgegaan. Wel blijven wij de pakketten in bananendozen verstrekken.
Er zijn weer fysieke teamvergaderingen en supermarktacties gehouden.

Net als andere voedselbanken heeft ook De Helpende Hand te maken met een verminderde aanvoer van producten o.a. als gevolg van veranderd beleid van de supermarkten.

Financiële ondersteuning: de Helpende Hand ontving giften van stichtingen, bedrijven, instellingen, kerken en particulieren en de beide gemeenten van het werkgebied. Hiermee tonen mensen hun goede wil en betrokkenheid in deze crisistijd.


Toelichting:
Tot onze vreugde zijn in 2022 geweldige bedragen aan ondersteuning binnengekomen, o.a. 23.000 euro van mensen die hun energievergoeding aan de voedselbank hebben afgestaan. Daarvan kunnen wij in 2023 iedere maand een blok kaas en een doos eieren in de pakketten doen (en dan is het op).
Tevens gaan wij zonnepanelen op het dak van de locatie Harlingen laten installeren.
En verder komt het goed uit er wat meer reserves zijn, omdat waarschijnlijk de koelbus vervangen moet worden.